Yayınlar

Eylül 18, 2019 tarihine ait yayınlar gösteriliyor
Resim
Hakimiyyətin işsizliklə bağlı uzunmüddətli hədəfləri
İşsizlik statistikası ilə bağlı manipulyasiya cəhdləri və reallıq
Bu, birmənalıdır ki, əmək resurslarının səmərəli məşğulluq imkanlarının artırılması, iqtisadi inkişaf proseslərində məşğulluq amilinin üstünlük təşkil etməsi, sosial müdafiə siyasətinin məhz bu amil üzərində gücləndirilməsi nəticəsində Azərbaycanda işsizliyin aşağı səviyyədə saxlanılmasına nail olunub. Hakimiyyətin işsizliklə bağlı uzunmüddətli hədəfləri fiaskoya uğramayıb, görülən tədbirlər çətin sınaqlar mərhələsindən uğurla çıxmağa imkan verib.


Buna baxmayaraq, işsizlik statistikası ilə bağlı manipulyasiya cəhdləri davam edir. Belə cəhdlər əslində yeni deyil. Dünya bazarında neftin qiymətində oynamalar, bəzi hallarda gözlənilməyən ciddi enmələr fonunda bəzi ekspertlər tərəfindən Azərbaycanın gələcəyi ilə bağlı olduqca bədbin proqnozlar veriliridi. Müxalif düşüncəli iqtisadi təhlilçilər, politoloqlar belə bir rəy formalaşdırmışdılar; -bu faktor Azərbaycanın iqtisadi in…
Resim
Praqmatik, nikbin və təmkinli ssenarilər əsasında hazırlanan büdcə
Bəzi ekspertlərin iddiaları hökumətin davamlı inkişafa, sosial qayğıya hesablanan siyasətinə kölgə sala bilməz!
“Dövlət büdcəsi” haqqında  sənədin parlament müzakirəsinin zamanı daralır və ənənəvi olaraq sənədə ictimai diqqət böyükdür. Nədən? Çünki ölkənin maliyyə yükü bu sənəddə ifadə olunur və ayrı-ayrı sahələrə ayrılan vəsaitlərin artıb-azalan həcmi maraqlı təhlillər ortaya çıxarır. Təbii ki, vəsait azalan sahələrdən söhbət gedə bilməz, əksinə bütün sahələrin inkişafı maliyyənin artırılması, iqtisadi dəstək siyasəti üzərində qurulur.

Hazırkı “Dövlət büdcəsi” sənədi necə bir sənəddir? Qeyd edək ki, Maliyyə Nazirliyi bir ilkə imza atıb. Belə ki, indiyədəkölkəmizdə tam əlçatan olmayan yeganə büdcə sənədinin büdcə öncəsi bəyanat olduğu barədə iddialar səslənirdi. Bu il Maliyyə Nazirliyi həmin büdcəöncəsi ilkin göstəriciləri (bəyanatı) açıqlayıb. Növbəti il və orta müddətli dövr üçün icmal və dövlət büdcəsinin əsas göstərici…